ملت ایران:سرپرست پرسپولیس می گوید؛ جذب محسن مسلمان و جدایی محمدرضا خانزاده و میلاد غریبی نهایی شده است.
سعید شیرینی درباره عقد قرارداد با محسن مسلمان به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: «موافقت و امضای مسلمان را قبل از این گرفته بودیم ولی توافق با باشگاه ذوب آهن مانده بود. دیگر باید گفت مسلمان بازیکن جدید پرسپولیس است. کار قرارداد نهایی شد و تشریفات اداری در حال انجام است. ضمن آنکه آقایان خانزاده و غریبی هم از جمع ما جدا شده اند.» وی درباره روند مذاکرات با رضا نوروزی ادامه داد: جذب رضا نوروزی منتفی نشده است. هنوز پیگیر این مساله هستیم ولی به هر حال این بازیکن متعلق به باشگاه نفت تهران است. با خود نوروزی مشکلی نداریم ولی این باشگاه نفت است که درباره جدایی یا عدم جدایی او تصمیم نهایی را می گیرد و ما همچنان این پروژه را دنبال می کنیم.»
سعید شیرینی با تاکید بر اینکه برای جذب بازیکنان جدید، گزینه دیگری در کار نیست در پایان درباره وضعیت مارکو سپانوویچ خاطرنشان کرد: این بازیکن قرار است از پرسپولیس جدا شود اما هنوز برای فسخ قرارداد با یکدیگر به توافق نرسیده ایم.