ملت ایران: بدون شک موفق ترین گلزن پرسپولیس در نیم فصل اول سید صالحی بوده است، سید مهدی که دستی هم در نوحه خوانی دارد جز بازیکنانی است که خیلی زود برای خودش در دل هوادارن جایی پیدا کرده است.
در همین زمینه با سید صالحی مهاجم گلزن موفق و عصای دست علی دایی در نیم فصل اول صحبت کردیم. مصاحبه سایت گل را با سید صالحی بخوانید.
نیم فصل اول؟
به نظر من با اینکه بازیکنان پرسپولیس عوض شده بودند اما توانستیم نتایج خوبی بگیریم و در نهایت هم به قهرمانی در نیم فصل برسیم.
تعطیلات؟
۲روز اول را استراحت کردیم و تاسوعا و عاشورا هم به ما استراحت دادند اما خب جایی نرفتیم و من هم که در هیئت عزاداری موسی ابن جعفر خوانساری های مقیم مرکز بودم و مشغول خدمت به آقا امام حسین بودم.
نوحه خوانی؟
بله می خوانم اما خودم را مداح نمی دانم من فقط زمزمه می کنم ولیاقت مداح بودن را ندارم.
رضا حقیقی؟
صدای خوبی دارد و در این زمینه هم موفق است.
نیم فصل دوم؟
بازی های سختی داریم، تیمها کمترین امتیاز را از دست می دهند و ما هم باید کمترین امتیاز را از دست بدهیم تا بتوانیم به هدفمان برسیم.
روند گلزنی؟
از این بیشتر از خودم انتظار داشتم اما خب در نیم فصل دوم اگر با نظر آقای دایی در ترکیب باشم باز هم گلزنی می کنم و سعی می کنم ایشان و هواداران را خوشحال کنم.
امیدوارم به حق بچه ۶ماهه آقا امام حسین بتوانم در این زمینه رو سفید باشم.
حمایت های دایی از تو؟
علی آقا همیشه به من لطف داشته و من هم همیشه گفته ام برای دایی گردنم را می دهم، در نیم فصل اول هم خیلی تلاش کردم که رو سفید شوم و نه من بلکه همه بچه ها تلاش کردند که دایی را سربلند کنند.
من همیشه هر تصمیمی دایی بگیرد تابع هستم و هر طور که ایشان نظر بدهد خدمت می کنم.
تیم ملی؟
بازی خوبی مقابل تایلند داشتیم، از بازی در تهران بهتر بودیم امیدوارم باز هم بهتر شویم و از نام و اعتبار ایران دفاع کنیم.
برادر زاده گلزنت؟
خیلی خوشحالم که امیر شایان توانسته اینقدر خوب عمل کند و این باعثافتخار و خوشحالی من است، هر کمکی از دست من بر بیاید انجام می دهم و دوست دارم همه جوانها موفق باشند.