ملت ایران: اتفاقات بازی سپاهان - پرسپولیس به پر حاشیه ترین اتفاق فوتبالی سال بدل شده است و هر روز شایعه ی جدیدی درباره ی نتیجه ی این پرونده ی جنجالی به رسانه ها درز می کند.
پس از مصاحبه ی جنجالی روز گذشته ی علی دایی شنیده می شود فدراسیون در نظر دارد محرومیتی طولانی مدت برای سرمربی سرخ پوشان در نظر بگیرد.
گویا صحبت های دایی درباره دخالت فدراسیون نشین ها در موضوع " پرونده قهرمانی " به مذاق آنها خوش نیامده و آنها در نظر دارند با حکمی " شش ماهه " او را محروم کنند.
البته قابل ذکر است که این موضوع هنوز به جمع بندی نرسیده است و به دلیل سبقه ی دایی و هم چنین " واکنش های بعدی ", فدراسیون از ابلاغ این رای هراس دارد
البته این سوال وجود دارد که آیا صادر کردن رای این چنینی یا حتی احتمال آن فقط برای ساکت نگه داشتن دایی است یا خیر؟
اینکه فدراسیون هم چنان در قضیه قهرمانی تعلل می کند جای سوال دارد.
اگر هیچ مدرکی برای اثبات تخلف محسن قهرمانی وجود ندارد چرا فدراسیون نتیجه ی آن را به طور واضح و شفاف اعلام نمی کند و اگر همانطور که سرمربی سرخ پوشان مدعی است سه بار به حساب قهرمانی پول واریز شده است علت این همه معطلی و زمان خریدن چیست؟!
در هر صورت تمام جامعه ی فوتبالی در انتظار به سر انجام رسیدن این پرونده هستند. پرونده ای که نتیجه ی آن هر چه باشد سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد که به نظر دوستان فدراسیون نشین از اعلام آن هراس دارند!