یکی از شایعاتی که امروز در کمپ باشگاه استقلال می چرخید حضور شیثرضایی در جمع آبی پوشان بود، تعدادی از طرفداران استقلال در خصوص حضور این بازیکن از کادر فنی سئوال می پرسیدند و البته از آنها می خواستند مانع حضور این بازیکن در استقلال شوند. چند روز پیش طرفداران استقلال نسبت به حضور اولادی هم واکنش نشان دادند اما پس از چند روز این موضوع فروکش کرد و اولادی در آرامش کامل تمریناتش را با استقلال دنبال می کند.
البته هنوز هیچ یک از مسولان باشگاه استقلال در مورد این شایعه توضیح ندادند اما بعید به نظر می رسد چنین انتقالی صورت بگیرد. اگر هم بر فرض محال شیثبه استقلال بیاید آن وقت مشخص نیست تکلیف ان شعار معروف که علیه اش وجود دارد چه می شود.