ملت ایران: روز گذشته در حاشیه اجلاس اعضای باشگاه آلمانی، پس از آنکه گزارشی از عملکرد ورزشی و مالی تیمش اعلام شد، اولی هوینس در پی تشویق طولانی حاضرین در محل برگزاری برای لحظاتی از فرط خوشحالی گریه کرد.
در این مراسم بعد از آنکه سخنگوی باشگاه در سالن دامه، گزارشی از سود مالی «باوارایی ها» را برای حاضرین خواند، نفر اول باشگاه مورد تشویق زیاد واقع شد که به همین خاطر نتوانست احساسات خود را نگه داشته و برای مدتی گریست.
مطابق گزارش اعلام شده بایرنی ها که فصل گذشته به لحاظ ورزشی صاحب سه جام قهرمانی اروپا، آلمان و جام حذفی شدند، در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ به رکورد گردش مالی ۴۳۲.۸ میلیون یورویی رسیدند. همین رقم باعثشد از ۱۴ میلیون یورو تخفیف مالیاتی برخوردار شده و صاحب سود ۱۳۵ میلیون یورویی شوند.
وقتی این اطلاعات در اختیار اعضای باشگاه در سالن قرار داده شد، حاضرین در محل به نشانه تشویق هوینس، برای وی مدتی دست زده و حتی شعار «اولی، اولی تو بهترینی» سر دادند که باعثگریستن نفر اول مونیخی ها شدند.