ملت ایران: در صورتی که پیش از این عنوان شده بود حمید استیلی از سوی باشگاه روانه ایتالیا می شود، بهروز منتقمی(قائم مقام رویانیان) به آنجا رفت و همین موضوع شایعاتی را در مورد استیلی مطرح ساخت.
رئیس آکادمی قرمزها در پاسخ به این سؤال که گفته می شود شما به دلیل اظهارات علی دایی از سمت خود استعفا کرده اید گفت: «خیر، این مسئله درست نیست. من از آکادمی استعفا نکرده ام و کار خودم را دنبال می کنم. نمی دانم این مسائل از کجا در رسانه ها اعلام شده اما من به خاطر حضور در مراسم عزاداری امام حسین(ع) به ایتالیا نرفتم.»
استیلی در پایان هرگونه دلخوری از دایی را تکذیب کرد و مدعی شد این ها همه شایعاتی است که پیرامون پرسپلیس وجود دارد.