ملت ایران: استفاده از زوج مسلمان و صادقیان در نیمفصل دوم، بزرگترین دغدغه علی دایی قبل از پایان هفته پانزدهم بود. چند روز مذاکره داغ رویانیان و اذری هم همه چیز را مهیای این انتقال کرده بود که ناگهان در مذاکره روز دوشنبه همه چیز برهم خورد. با این وجود قرمزها دست از تلاش بر نداشتند و حالا مدیر روابط عمومی آنها صریحا می گوید روز یکشنبه منتظر حضور محسن مسلمان در تمرین پرسپولیس باشید. قدوسی در این مورد به فارس گفت: «مذاکرات بسیار خوبی در چند مرحله برای انتقال محسن مسلمان به پرسپولیس انجام شد و با توجه به آخرین توافقات پس از پایان ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، روز یکشنبه هفته آینده مسلمان پرسپولیسی خواهد شد.» البته باشگاه قرمزها هنوز مشخص نکرده کدام بازیکنان در ازای محسن مسلمان به ذوب اهن داده می شوند. پیش از این صحبت از حضور میلاد غریبی و محمد خانزاده بود