ملت ایران: علی کریمی در یکی از بهترین روزهای خود بازی درخشانی را به نمایش گذاشته است.
کریمی در دقیقه ۷۷ بازی پشت محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و با دریبل پژمان نوری توسط اکبرپور در محوطه جریمه سرنگون شد. این درحالی بود که در میان اعتراضهای شدند بازیکنان استقلال به خصوص رحمتی و نکونام، داور دستور به ادامه بازی داد.
در تکرار این صحنه به نظر می رسید اکبرپور روی کریمی خطا کرده است. استقلالی ها اما عقیده داشتند کریمی تمارض کرده و باید کارت بگیرد. این مشکوک ترین صحنه بازی امروز تا این لحظه بوده است.