ملت ایران: زمانی که بازیکنان تیم استقلال صنعتی خوزستان برای مصاف با پرسپولیس وارد میدان شدند چهار بازیکن این تیم تغییری در لباس های خود ایجاد کرده بودند. عبدالهادی خنیفر، عادل کلاه کج، میلاد میداودی و ایمان مبعلی به سبک اریک کانتونا یقه های خود را بالا داده بودند تا متفاوت از بقیه باشند.
البته در این میان دو نفر این گروه چهارشگفت انگیز به شکل ویژه ای برای حضور در این میدان مهم تغییر چهره داده بودند. اولی میلاد میداودی بود که با سبیلی پرپشت و البته مد روز به شدت برای بینندگان تلویزیونی عجیب به نظر می رسید. میداودی که البته در گلزنی ناکام ماند تا نتواند نقشه اش برای نشان دادن تصویر فرهاد مجیدی را اجرایی کند آنقدر که به چهره اش پرداخته بود به لحاظ فنی حرفی برای گفتن نداشت.
نفر دوم هم عادل کلاه کج بود که به طعنه درباره چهره اش گفته ریش گذاشته تا شبیه سعید شیرینی شود. کلاه کج که ظاهرا مثل برخی از بازیکنان فصل قبل پرسپولیس دل خوشی از شیرینی ندارد با سری تراشیده ریش های پرپشتی گذاشته بود تا به شکل ویژه ای در میدان خودنمایی کند.
البته کلاه کج هم در خط میانی تیم خود روز پرفروغی نداشت تا تعویض شود