ملت ایران: یورگن کلوپ، مربی دورتموند گفته تیمش می تواند از گروهش صعود کند.
دورتموند یک بر صفر در خانه به آرسنال باخت و کلوپ گفت: «در رختکن به بازیکنان گفتم همه دیدند چه شد. ما تلاش کردیم اما پاداشی نگرفتیم. در این بازی نتیجه خوبی نگرفتیم.
البته برنامه ریزی ما این نبود. اما اکنون گروه ما برای مدتی طولانی تر جذاب خواهد بود. ما هنوز کاملا بخت داریم. اگر دو بازی مان را ببریم که عالی است. البته در حال حاضر حس بدی دارم.
مساله ساده است: نتوانستیم موقعیت هایمان را گل کنیم. آرسنال با اولین ضربه اش به گل رسید، آن هم در زمانی که داشتیم بسیار خوب بازی می کردیم.
گل های ساده ای را نزدیم. ما بسیاری کارها را درست انجام دادیم اما در نهایت تمرکز لازم را نداشتیم و ضربات نهایی را خوب نزدیم.»
او به بیورن کوییپرز، داور مسابقه هم تاخت: «پس از بازی امشب دیگر کسی نمی گوید داور به نفع تیم میزبان گرفت. اما در تحلیل اول از همه باید به اشتباهات خود بنگرید.»