امیر حسین صادقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: تیمی با شرایط استقلال که قرار است در سه جام شرکت کند به چندین مدافع آماده نیاز دارد و با حضور من جای کسی تنگ نشده است.

وی ادامه داد: ۲ سال پیش ما ۵ مدافع داشتیم و به همگی بازی می رسید و هیچ مشکلی پیش نمی آمد.

وی تصریح کرد: زمان قهرمانی استقلال فرا رسیده و نباید بیش از این هواداران را منتظر بگذاریم، امسال سال استقلال است.

صادقی خاطر نشان کرد: همیشه در استقلال بازی مدافعان به چشم می آید و باید خیلی آماده باشیم زیرا زیر ذربین هستیم.