ملت ایران: رییس فدراسیون جهانی فوتبال در پیامی از فدراسیون فوتبال ایران برای برنامه ریزی و برگزاری دومین همایش بین المللی علم و فوتبال تشکر کرد.
در پیام سپ بلاتر به فدراسیون فوتبال ایران آمده است:

«با سلام به دوستان خانواده فوتبال

مردم دنیا علاقه زیادی به فوتبال دارند. موفقیت های ورزش فوتبال فرصت های شگفت انگیزی در کار ما ایجاد کرده است تا به توسعه آن بپردازیم. تلاش می کنیم قدرت و محبوبیت فوتبال را ارتقاء دهیم تا آینده بهتری را برای تمام مردم دنیا بسازیم.

من به فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر برگزاری دومین همایش علم و فوتبال تبریک می گویم زیرا این یکی از اهداف اصلی ما به منظور توسعه فوتبال و حمایت بازیکنان از طریق پژوهش در جلوگیری از آسیب دیدگی و آموزش است تا آینده بهتری را فراهم کنیم تا باعثبهبود سلامتی عمومی شود. همچنین از برگزارکنندگان این همایش به خاطر حمایت از ارتقاء آگاهی دو موضوع فوق سپاسگزاری می کنم، زیرا دو موضوع پزشکی و علم از جمله دیدگاه های اصلی فیفاست و آرزو می کنم که برگزاری همایش در دو روز با موفقیت انجام شود. این کار به عنوان فعالیت دو چندان شما و دیگر کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو فیفا تلقی می گرددکه می تواند مرا از بهبود آینده فوتبال مطمئن کند و ما می توانیم از این طریق تغییراتی را در دنیا ایجاد کنیم.

جوزف بلاتر