ملت ایران: تمرینات تراکتور سازی امروز نیز پیگیری شد، از ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه تمرین امروز زیر نظر مجید جلالی آغاز شد، بجزء محمد ابراهیمی که چند روز پیش دچار مصدومیت شد ه بودهمه بازیکنان تمرینات منظم خود را برگزار کردند.
مجید جلالی برای جلوگیری از احتمال سر ما خوردگی وبالا رفتن ریسک مصدومیت در هوای سرد سعی می کند تمرینات را در بهترین ساعات روز یعنی حدود ساعت ۱۲ ظهربرگزار کند.
تراکتور سازی برای اماده گی هر چه بیشتر برای دیدار روز جمعه خود با استقلال تهران، تمرین روز سه شنبه خود را راس ساعت ۱۱/۳۰ در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد کرد.