ملت ایران:در جلسه ای که مربی بدنساز تیم ملی و محمدرضا مولایی بدنساز پرسپولیس با یکدیگر داشتند، مقرر شده بود که تمرینات آماده سازی مهرداد پولادی به طور هماهنگ پیش برود و برای برنامه ریزی تمرینات تصمیم گرفتند ابتدا یک تست کامل بدنی در مرکز سنجش انجام شود تا براساس داده ها، برای کار روی هر یک از فاکتورها برنامه ریزی شود.
کادر پزشکی پرسپولیس در این ارتباط خبر داد؛ پولادی صبح امروز نتایج مربوط به تست خود را تحویل داده است که در تمرین بعدازظهر توسط بدنساز تیم بررسی خواهد شد.مربی بدنساز پرسپولیس پیش از این گفته بود؛ پس از مشخص شدن نتایج، گفتگویی با مربیان تیم ملی خواهیم داشت و برنامه تمرینی جدید تنظیم می شود. البته پولادی مشکل خاصی ندارد و این حساسیت برای آن است که وی مدت زیادی از تمرین و مسابقه دور بوده و نمی خواهیم با عجله یا تاخیر، زمان از دست برود. اینکه چقدر زمان لازم است تا او ششدانگ آماده مسابقه شود، بعد از تست مشخص می شود و در جریان کار می تواند کمی تغییر کند ولی به طور کلی با توجه به اینکه پولادی را هنوز تحت فشار صد در صد قرار نداده ایم، آماده شدن وی شاید بیش از یک ماه به طول بینجامد.
جدا از بحثعضلانی، توان هوازی و غیر هوازی، بحثاستارت ها، رفلکس ها را هم داریم. بعد کار با توپ و برخوردها را خواهیم داشت و این آمادگی باید به حدی برسد که ترس بازیکن بریزد و از نظر فکری کاملا آماده بازی شود.