سینا عشوری هافبک دفاعی جوان ذوب آهن که با محمود یاوری هم مشکل داشت این بار باعثاستعفای لوکا بوناچیچ از سمت خود شد. قبل از این اتفاق ذوب آهن ناپرهیزی کرده و بعد از چند هفته تا نزدیکی های یک برد دو بر صفر پیش رفته بود اما عشوری با خطای عم روی سامان آقازمانی باعثشد داور از کارت قرمز خود استفاده کند و در نهایت ذوب آهن بازی دو – هیچ برده را ۳-۲ ببازد. ظاهرا عشوری از آن دست بازیکنانی است که همیشه می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و مربیان باید از آنها بترسند!