در این صحنه از دیدار داماش مشخص نیست چه بلایی سر بیاتی نیا آمده که اینچنین روی زمین نشسته است
همیشه اتفاق های بد و عجیب برای محسن بیاتی نیا مهاجم با تجربه ذوب آهن که نصف تیم های لیگ برتری را چرخیده می افتد. در این صحنه از دیدار داماش مشخص نیست چه بلایی سر بیاتی نیا آمده که اینچنین روی زمین نشسته است. از تصویر اینطور برمی آید که او گیج و منگ شده و یکی از مربیان ذوب آهن(احتمالا هاشم سلطانی) به او شوک می دهد. هنوز گریه های بیاتی نیا بعد از حادثه ای که چندی قبل در زمین فوتبال برایش رخ داد را فراموش نکرده ایم.