با سرد شدن هوا و شروع بارندگی ها کیفیت زمین چمن ورزشگاه درفشی فر پائین آمده و پرسپولیس ها قصد دارند برای استراحت دادن به این زمین برای مدتی در حل دیگری تمرین کنند. در این خصوص محمد پنجعلی مدیر تیم درباره شرایط زمین می گوید: «زمین های خوب تمرین زیاد نیستند. از سوی دیگر چمن درفشی فر نیاز به ترمیم دارد. مساله ما این است که برای تمرین کردن فقط یک چمن خوب نمی خواهیم، تازه هر چمن به ظاهر یکدستی هم مناسب نیست، ابعاد زمین هم مهم است. در کنار آن امکانات جانبی هم لازم است. الان در درفشی فر همه چیز را کنار هم داریم. مجموعه های کامل در سطح شهر زیاد نیستند. تا اینجا بازدیدهای زیادی داشتیم و دنبال یک زمین مناسب هستیم که نیازهای تیم را حتی الامکان برطرف کند.»