دکتر احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به اتمام مهلت درخواست استیناف بازیکن متخلف از قوانین دوپینگ که تا پایان وقت اداری روز گذشته دوازدهم آبانماه بود؛ این بازیکن بعدازظهر روز گذشته درخواستی را به کمیته پزشکی تحت عنوان درخواست استیناف ارسال کرد که درخواست مذکور علیرغم توضیحات ارائه شده از سوی کارشناسان پزشکی به بازیکن و رعایت مفاد ذکر شده در آئین نامه مبارزه با دو پینگ، هیچ گونه تطبیقی با مفاد آئین نامه نداشت. بر همین اساس طی تماس با بازیکن مراتب اعلام و تا پیش از ظهر امروز نیز فرصتی برایش در نظر گرفته شد تا چنانچه مایل به ارائه درخواست استیناف در چهارچوب آئین نامه است، اقدام کند که متاسفانه اقدامی از سوی وی صورت نگرفت.
وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس و به استناد آئین نامه ملی مبارزه با دوپینگ مشخصات کامل بازیکن و رای مربوطه قابل انتشار است. این بازیکن سید مهدی حسینی بازیکن تیم بزرگسالان از باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم است که در دیدار بین دو تیم داماش گیلان و صبای قم در تاریخ ۲۲/۶ / ۹۲ مورد نمونه گیری کنترل دوپینگ قرار گرفته بود. بر اساس اعلام آزمایشگاه کنترل دوپینگ ماده ممنوعه یافت شده در نمونه بازیکن از دسته داروهای استروئید آنابولیک است.
هاشمیان یادآور شد: بر اساس رای اعلام شده از سوی کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ فوتبال بازیکن یاد شده از تاریخ ۱/۸ / ۹۲ به مدت دو سال از حضور در کلیه فعالیتهای رسمی در فوتبال محروم بوده و این حکم قطعی است.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: به بازیکنان حاضر در لیگ های حرفه ای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از بانوان و آقایان مجددا و علیرغم اینکه بارها و بارها بر این موضوع تاکید شده، اعلام می کنم که بازیکن یاد شده معتقد است مکمل های مورد استفاده وی عامل مثبت شدن نمونه وی شده و همانگونه که قبلا اعلام شد این عذر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و لازم است که بازیکنان در استفاده از مکمل ها حداکثر دقت را داشته باشند. از آنجائیکه گزارش کمیته پزشکی فیفا بیش از ۳۰ درصد از مکمل های مورد استفاده در ورزش را آغشته به استروئید های آنابولیک و محرک ها اعلام کرده و بنابراین لازم است حداکثر دقت در این خصوص توسط بازیکنان صورت گیرد