ملت ایران: هنوز شدت مصدومیت این بال تهاجمی سرخ های تبریزی مشخص نشده اما قرار است امروز ابراهیمی از پای مصدومش ام آر آی بگیردمحمد ابراهیمی دیروز و در حین تمرین تراکتورسازی از ناحیه زانو مصدوم شد و از بازی درون تیمی بیرون برده شد. هنوز شدت مصدومیت این بال تهاجمی سرخ های تبریزی مشخص نشده اما قرار است امروز ابراهیمی از پای مصدومش ام آر آی بگیرد. به هر حال این اتفاق در فاصله باقیمانده تا بازی با استقلال حضور این بازیکن را در بازی بزرگ جمعه تبریز با ابهام مواجه خواهد کرد.