ملت ایران: در تیمی که نمونه دوپینگ یکی از بازیکنانش مثبت در آمده همه هاج و واج مانده اند که بازیکنی با خصوصیات اخلاقی قابل ستایش و کسی که آرامی اش مثال زدنی بود چطور مرتکب چنین اشتباهی شده و این اتفاق شوم چگونه برایش رخ داده است.

م – ح یک بازیکن لیگ برتری است. یک هافبک میانی که امسال ۴ بار در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته و دریکی از مهمترین باز ی های فصل تیمش فیکس بوده است. این بازیکن اخلاق و رفتار خوبی دارد به همین خاطر از روزی که این خبر در تیمش پیچیده همه هاج و واج مانده اند که چه کسی این بازیکن جوان را اغفال کرده یا او چگونه مرتکب چنین اشتباه کشنده ای شده است.

به هر حال این بازیکن که با توجه به مشخص شدن نامش و البته پایان مهلت دفاعش به زودی از سوی فدراسیون و کمیته ضد دوپینگ معرفی خواهد شد ظاهرا باید دوره محرومیت را سپری کند.