به گزارش ملت ایران به نقل از گل - اتفاقات بازی سپاهان - پرسپولیس هنوز دامنگیر محسن قهرمانی است.او نه تنها متهم شد و از قضاوت محروم، حالا خانواده اش را هم در خطر می بیند. بعد از اینکه پسر محسن قهرمانی، در مدرسه و توسط هم کلاسی های خود مورد تمسخر قرار گرفت می گویند او دیگر به مدرسه نمی رود و انگار ترک تحصیل کرده!از طرفی گفته می شود محسن قهرمانی یکی دو روز پیش و در اقدامی عجیب به فدراسیون فوتبال رفته و وصیت نامه اش را به دست مسئولان رسانده.
او با این حرکت می خواسته نشان دهد که جانش در امان نیست و هر لحطه امکان دارد اتفاق عجیب و دور از انتظاری برایش رخ دهد. حتی شنیده می شود همسر محسن قهرمانی را در خیابان کتک زده اند و حتی مانتوی او را پاره کرده اند. این اتفاقات، در فوتبالی رخ می دهد که به جام جهانی رفته و بایدتمام تمرکز خود را بگذارد روی موفقیت در برزیل. این وسط محسن قهرمانی و خانواده اش هم سیبل شده اند تااشتباهات دیگران به چشم نیاید که این جای تعجب دارد.