ملت ایران: محمد رویانیان دقایقی قبل به نشانه قهر جلسه مجمع فدراسیون فوتبال را ترک کرد تا دوباره چهره ای ویژه و خاص برای رسانه ها باشد. رویانیان که قبلا هم از این کارها کرده بود این بار به خاطر اینکه یکی از نمایندگان استانی مجمع به موضوع تملک فدراسیون فوتبال بر ساختمان باشگاه های استقلال و پرسپولیس اشاره داشت با گفتن این جمله که «این ساختمان مال ماست» جلسه مجمع را ترک کرد تا همچنان سوژه باشد.

اما رویانیان در بیرون از ساختمان آکادمی در حلقه خبرنگاران شیرین کاری دیگر ی داشت. وی در مصاحبه ای که انجام داد به بسیاری از موارد مربوط به تیمش، حضور در ورزشگاه و… اشاره کرد و در نهایت گفت: «عده ای از نزدیکان پرسپولیس نمی خواهند این تیم نتیجه بگیرد.» وقتی خبرنگاران از رویانیان پرسیدند منظورتان چه کسانی است جواب داد: «علی پر…» و البته حرفش را تکمیل نکرد تا همه هاج و اج همدیگر را نگاه کنند و این بحثبین خبرنگاران به وجود بیاید که این عبارت ناقص را در مصاحبه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پوشش بدهیم یا نه!