ملت ایران: پیشنهاد جدید سپاهان به محرم نویدکیا مبنی بر عضویت او در هیأت مدیره باشگاه، حرف و حدیثهای جدیدی را در داستان پربحثبازگشت او به راه انداخته که حضور او در ترکیب سپاهان برای نیم فصل دوم را با اما و اگر همراه کرده است!
ماجرا از این قرار است که باشگاه سپاهان در جدیدترین تصمیم گیری خود می خواهد از محرم نویدکیا در هیأت مدیره باشگاه استفاده کند و این موضوع را در قالب پیشنهاد به محرم مطرح کرده است. پیشنهادی که ظاهرا در نخستین مرحله مطرح شدنش موافقت محرم نویدکیا را هم در پی داشته است.
نویدکیا که حدود یک هفته پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود، قطعا برای نیم فصل دوم به سپاهان بازمی گردد و مثل جباری تیم را تنها نمی گذارد، حالا در جدیدترین مصاحبه خود پیش از سفر به آلمان، تاکید کرده است که زمان حضورش در تیم نامشخص است و معلوم نیست چه زمانی بتواند برای سپاهان بازی کند. او حتی دلیل این نامشخص بودن را ناتوانی بدنش در عضله سازی عنوان کرده است.

محرم اما در حالی این حرف ها را می زند که تابش پیش از این به طور قطعی اعلام کرده بود که بنا به نظر پزشک تیم، این بازیکن قطعا تا دو ماه و نیم دیگر می تواند برای تیم بازی کند و مصدومیت او تا آن زمان به طور کامل بهبود خواهد یافت اما ظاهرا پیشنهاد عضویت در هیأت مدیره آنقدر نظر محرم را به خود جلب کرده که بار دیگر برای بازگشت به ترکیب تیم و بازی کردن در نیم فصل دوم مردد شده و احتمالا به پیشنهاد عضویت در هیأت مدیره فکر می کند.

البته نباید منکر این موضوع شد که با توجه به شرایط فعلی محرم، عضویت در هیأت مدیره از هرنظر برای او مطلوب است چرا که با قبول این پیشنهاد هم او در این مدت از فوتبال دور نمی شود و هم می تواند در کلاس های مربیگری اش شرکت کند و برای پیوستن به کادرفنی آماده شود. ضمن اینکه دیگر نیاز نیست با بازی کردن در ترکیب تیم، به پایش فشار وارد کند و احتمال مصدومیت مجددش را افزایش دهد.
همه اینها امتیازهای مثبتی است که محرم می تواند با قبول پیشنهاد عضویت در هیأت مدیره، به آنها برسد اما نکته اینجاست که آیا محرم همانطور که در مصاحبه جنجالی اش علیه باشگاه مدعی شده بود، حاضر می شود پولی که در ابتدای این فصل از باشگاه گرفته را پس دهد یا با انکار قراردادی که باشگاه با او بسته، موضوع این مبلغ پول هم خود به خود به دست فراموشی سپرده می شود؟
محرم با سیاستی که در این مدت اخیر در پیش گرفته، هم به نوعی از محبوبیتی که نزد هواداران سپاهان دارد، دفاع می کند و مدعی می شود که می خواسته به تیم بازگردد و برای سپاهان در نیم فصل دوم بازی کند و هم در نهایت به سپاهان پایبند مانده و وقتی که نمی توانسته برای تیم بازی کند در هیأت مدیره مشغول خدمت شده است. ضمن اینکه او با مصاحبه هایی که انجام داده، زمینه های لازم را برای تأکید بر بهبود نیافتن مصدومیتش فراهم می کند تا در صورت لزوم همین موضوع بهترین بهانه او برای جدایی اش از تیم شود.