برای دایی که همیشه ۹۰ دقیقه کنار خط طولی فریاد می کشد و حرص می خورد ساکت نگاه کردن بازی از آن فاصله بسیار سخت بود اما هر چه بود تمام شد و رفت. البت دایی در جایی که نشسته بود توسط دوستانش محاصره شده بود تا اصلا احساس تنهایی نکند. به غیر از رویانیان و بابک زنجانی، فرزاد محلوجی(ماساژور تیم و دوست دایی)، علی حاتم و محمدرضا مولایی هم پایین تر از او نشسته بودند.