ملت ایران:ذوب آهن گویا پر تکاپو ترین تیم در جذب بازیکن بازار نقل و انتقالات نیم فصل است. او به غیر از مذاکره با پرسپولیس برای جذب دو بازیکن این تیم در حال خرید یک مهاجم مجارستانی هم هست تا در نیم فصل دوم به این تیم اضافه شود. گویا بوناچیچ این مهاجم را پسندیده است و کارهای حضور این مهاجم مجارستانی به ذوب آهن روزهای پایانی خود را می گذراند. امااین تنها خرید ذوبی ها نیست زیرا آنها یک مدافع خارجی را هم قصد دارند به خدمت بگیرند