ملت ایران: در حالی که این روزها بیشتر نگاه ها به گوران لاوره است کمتر کسی به خرید بنجل قرمزها توجه می کند که شماره اسطوره ای پرسپولیس را بر تن کرده است. مارکو هافبکی که حتی در بازی های دوستانه هم کمتر به بازی گرفته می شود شاید بدترین خرید پرسپولیس در این فصل بوده است و او پس از حضور نا موفق در نیم فصل باید پیراهن این تیم را از تن در بیاورد و در لیست مازاد قرمزها برای نیم فصل قرار دارد.

مارکو در این مدت نتوانست خود را به دایی و همکارانش نشان دهد و دو بازی دیگر در کنار قرمزها خواهد بود. او اولین بازیکنی است که نیم فصل از جمع قرمزها جدا می شود