ملت ایران: روزگاری وقتی نیم فصل دوم و آغاز فصل بارندگی از راه می رسید تمامی اعضای تیم های میهمان در رشت و انزلی برای توجیه بازی ضعیف و یا باخت تیمشان یک دست آویز واحد داشتند: در این زمین باید واترپلو بازی کرد!
اما با تعویض چمن طبیعی عضدی با چمن مصنوعی و بهبود سطح کیفی زمین ورزشگاه تختی انزلی حالا کم پیش می آید در فصل بارندگی مربیان تیم های حریف به بهانه زمین گل آلود و آب گرفته برای توجیه متوصل شوند. ولی در هر صورت با بهبود زمین، شرایط ناپایدار جوی همچنان وجود دارد و لغزندگی و سر بودن آن به خصوص در چمن مصنوعی به شدت مشکل ساز است.
داماش بر عکس بسیاری از تیم های شمال که خصوصیت اصلی شان قدرتی بازی کردن است، از جمله تیم های متکی بر تکنیک لیگ است که با تکیه بر بازی روی زمین و بازیکنان تکنیکی چون: محمدرضا مهدوی، محمد آبشک، مصطفی حاجتی و روح الله سیف الهی کارهای تاکتیکی اش بنا نهاده شده است. بنابراین خیس و لغزنده بودن زمین نمی تواند برگ برنده ای برای داماش باشد، اما این شرایط جوی وقتی به کمک داماش می آید که این تیم در برابر تیمهایی قرار می گیرد که کمترین شناخت و عادتی به بازی در این زمینها را دارند و بزرگترین برگ برنده داماش آشنایی به سبک بازی در زمین های خیس است و مهمان بلد کار نیست.
از این رو است که داماش در برابر ذوب آهن پنج گل می زند که هیچ کدامشان با سر زده نمی شود و همه از روی زمین به ثمر می رسند. پس فعلا داماش خوشحال است که هوای رشت همیشه بارانی است و زمینش هم آنقدری خوب هست که امثال قاسمپور نگویند در این زمین پای بز پیج خواهد خورد!