ملت ایران: شاید اگر پدیده شاندیز ۹ نفره نشده بود فضا آنقدر برای هادی نوروزی باز نمی شد تا این بازیکن گل بزند و بعد از آن برای دقایقی اشک بریزد.

این اشک نتیجه فشاری بود که در تمام این هفته ها روی دوش این مهاجم سنگینی می کرد اما بالاخره بغض او با اولین گلش برای پرسپولیس در این فصل شکست تا مشخص شود او در این هفته ها فشار سنگینی را از سوی سکوها و رسانه ها تحمل کرده است.

هر چند نوروزی در لیگ برترهم کمتر از ۳۰۰ دقیقه بازی کرده اما هر بار که به ترکیب می آمد و توپ لو می داد یا گل نمی زد بشدت انتقاد می شنید. در واقع حساسیت روی بازی او و غلامرضا رضایی آنقدر زیاد شده بود که آنها با اولین توپ لو داده یا اشتباهات شان مورد انتقاد قرار می گرفتند.

این بار هم در همان نیمه اول بازی با پدیده وقتی یک موقعیت هدر داد و توپ دوم را لو داد هواداران با اعتراض به او عالیشاه را صدا زدند اما علی دایی با یک نگاه درست و مدبرانه نوروزی را در زمین نگه داشت تا او گل بزند وبرای دقایقی اشک بریزد