ملت ایران: پس از کش و قوس های فراوان به نظر موضوع انتقال مسلمان به پرسپولیس وارد فاز نهایی شده است.
محسن مسلمان بازیکن جوان ذوب آهن که از ابتدای فصل مد نظر دایی و پرسپولیس بود احتمالا فردا پرسپولیسی خواهد شد و در تهران به بازی اش ادامه خواهد داد.
در جلسه ای که امروز بین محمد رویانیان و آذری, مدیرعامل ذوب آهن برگزار شد توافق هایی برای انتقال این بازیکن صورت گرفته است. اکنون باید دید از پرسپولیس هم بازیکنی در ازای این انتقال به ذوب آهن خواهد رفت یا خیر؟!