ملت ایران: محرم نویدکیا طی مصاحبه ای که قبلا با یکی از سایت ها داشت مدعی شده بودکه پول سپاهان را پس خواهد داد و فعلا از فوتبال خداحافظی خواهد کرد تا هیچ حرف و حدیثی در این میان باقی نماند. مصاحبه ای که باعثشد تا مدیران یاشگاه سپاهان در صدد دلجویی از کاپیتان محبوب خود برآیند. نویدکیا در خصوص مصاحبه ای که با قانون داشت و بازتابی که این مصاحبه داشت به سایت رسمی باشگاه سپاهان گفت: «در این مدت خیلی ها خواستند تا از آن مصاحبه من سوءاستفاده کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. برخی آن مصاحبه را دستاویز کردند اما من همین جا اعلام می‌کنم که هر مشکلی بین من و باشگاه باشد به خودمان مربوط است.»

نویدکیا‌ در خصوص اینکه چه زمانی مهیای حضور در میادین خواهد شد هم گفت: «من نیم فصل دوم حتما بر می‌گردم. چند روز دیگر راهی آلمان می‌شوم تا تست نهایی را در خصوص مصدومیتم بدهم. هواداران نگران نباشند چون مطمئنا من برمی‌گردم و قرار نیست حالا که جباری رفته من هم سپاهان را تنها بگذارم. برمی‌گردم و همان نویدکیای سابق می‌شوم.»