به گزارش ملت ایران به نقل از گل - لوسیانو پریرا می گوید حرکتی که بعد از گلزنی مقابل تراکتورسازی انجام داد، یک حرکت رایج در فوتبال برزیل است و قصد بی احترامی به هواداران تراکتورسازی را نداشته است.
شادی بعد از گلت به تراکتورسازی خیلی حاشیه ایجاد کرد.
فکر می کنم برای هواداران تراکتورسازی سوء تفاهم ایجاد شده، من قصد توهین به آن ها را نداشتم و شادی من یک حرکت رایج در فوتبال برزیل است.
درباره دلیل انجام این حرکت توضیح بده.
قبل از بازی خبردار شدم که همسرم باردار است و به همین دلیل تصمیم گرفتم در صورت گلزنی، ابتدا توپ را زیر پیراهنم بگذارم و سپس آن را به سمت تماشاگران بزنم تا شادی ام را با آن ها تقسیم کنم اما نمی دانم چرا این حرکت مشکل ساز شد.
تراکتوری ها گفته اند با گذاشتن توپ زیر پیراهن مشکلی نداشته اند اما شوت کردن آن به سمت هواداران تبریزی باعثناراحتی آن ها شده و معتقدند که این حرکت نوعی توهین است.
گفتم که اصلاً قصد بی احترامی نداشتم و اگر تبریزی ها از این موضوع ناراحت شده اند، از همه آن ها عذر خواهی می کنم. تراکتورسازی تیم بزرگی است و من هوادارانش را دوست دارم چون خیلی با ذوق و شوق از تیم خود حمایت می کنند. شاید حرکتی که من انجام داده ام در ایران رایج نیست و نباید توپ را به سمت هواداران حریف می زدم. به هر حال این اتفاقی است که افتاده و امیدوارم که تماشاگران تبریزی عذرخواهی مرا بپذیرند.
مدیرعامل تراکتورسازی اعلام کرده در صورت اخراج نشدن لوسیانو پریرا از لیگ ایران، استعفاء می کند و احتمال دارد که تراکتورسازی از لیگ کناره گیری کند؟
فکر می کنم همه این صحبت ها به دلیل همان سوء تفاهمی است که بعد از حرکت من به وجود آمد. دوست دارم به مدیر باشگاه تراکتورسازی بگویم که من هیچ مشکلی با تیم آن ها و هواداران تبریزی ندارم. سال گذشته در همین ورزشگاه به تراکتورسازی گل زدم اما فقط یک شادی معمولی انجام دادم. تا الان به هواداران هیچ تیمی بی احترامی نکرده ام و در بازی تبریز به دلیل بارداری همسرم آن شادی را انجام دادم. باز هم تکرار می کنم اگر برای تبریزی ها سوء تفاهم ایجاد شده، از همه آن ها عذرخواهی می کنم.