ملت ایران: ۱۹ اکتبر در تقویم جهانی به نام روز مبارزه با سرطان سینه نام گذاری شده است. به همین خاطر بازیکنان رئال و مالاگا در دیدار امشب با بازوبند صورتی که نماد مبارزه با با این سرطان مهلک است، به زمین رفتند.

کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال هم روبانی صورتی را به گوشه لباس اش آویزان کرد. او سال گذشته و زمانی که در پاری سن ژرمن بود نیز حرکت مشابهی را انجام داده بود.