به گزارش ملت ایران به نقل از گل - علی دائی را بطور حتم باید سمبل انتقاد به تصمیمات داوری دانست، سرمربی که مدعی شده است پرفسور داوری است و از سوی دیگر حق اوست که باید به تصمیمات داوری اعتراض کند، حقی که شاید اگر ساعت ها کتاب قانون فیفا را زیر و رو کنیم نتوانیم رسمیت این حق را بیابیم.

در دیدار برابر داماش گیلان نیز علی دائی بازهم به تصمیمات جاج بابائی اعتراض کرد و همین اعتراضات مداوم او زمینه ساز درگیری لفظی او با داور چهارم این دیدار شد تا علی دائی خیلی زود نسبت به او موضع بگیرد و با لحنی تند نسبت به او واکنش نشان دهد و بگوید: " بشین سر جایت! " این لحن صحبت کردن دائی از ظن او به هیچ وجه بی احترامی نبوده است و او در این رابطه در مصاحبه ی مطبوعاتی خود گفته است: " این که من می گویم سر جایت بنشین توهین کرده ام؟ شما می گویید صحبت من توهین بوده است. من را تهدید می کرد که مرا اخراج می کند. مگر من از اخراج شدن ترس دارم. این تبعاتی است که باید پس بدهم. "

این هم واکنش های مردی که از اخراج هم هراسی ندارد و همچنان اعتراض می کند چون می داند کسی نمی تواند روبروی او قرار گیرد!