ملت ایران: هادی دزفولی داور قدیم فوتبال ایران که امروز به عنوان ناظر کنار زمین بود در اواخر نیمه دوم اعتراض شدید علی دایی به داور چهارم را مدیریت کرد.
دایی در این صحنه در پاسخ به داور چهارم از الفاظ تندی علیه وی استفاده کرد و البته بی ادبانه نبود اما با تحکم ادا شد. دایی که به شاهین حاج بابایی اعتراض داشت ولی با دخالت داور چهارم مواجه شد، بیشتر برآشفت و علیه او و خطاب به او گفت که برود سرجایش بنشیند.
هادی دزفولی ناظر بازی که دایی بعد از این صحنه به سراغ او رفت در این باره می گوید: داور چهارم به دایی گفته بود اگر به اعتراضش ادامه بدهد این مسئله را به داور منتقل می کند که این حرف او با واکنش دایی مواجه شد.
او در ادامه گفت: به نظر من این صحنه ها قشنگ نیست و من به علی دایی گفتم که شان و شخصیت خود را حفظ کند و از اعتراض های این شکلی بپرهیزد.
او ادامه داد: اعتراض دایی به داور چهارم اخراج نداشت. من این موضوع را در گزارش خودم قید خواهم کرد. به نظر من اعتراض دایی به داور چهارم محرومیت هم ندارد…
البته مورد مشابه در این زمینه کم نداشته ایم. مثلا امیر قلعه نویی در بازی ذوب آهن در اصفهان. حکم کمیته انضباطی را به خاطر می آورید.