* برای یک اوت ساده که بهترین خط نگهدار حال حاضر ایران هم روی خط ایستاده بود جو ورزشگاه را به نفع خود برگرداندند، من راجع به این مساله فقط با داور چهارم صحبت کردم اما به نظرم اعتراض ها باید طبیعی باشد و نه اینکه هر چیزی را به نفع خودمان تمام کنیم.
* همه چیز در مورد قضاوت داوران و اتفاقاتی که در مورد سرمربیان افتاد مشخص است، همه مربیان را می شناسند و کسی نمی تواند فیلم بازی کند، چرا کسی به من، بدنسازم، مدیررسانه ای و سرپرستم پیشنهاد نمی دهد؟
* اگر صحبت ها را مرور کنیم می بینیم که گفتند شب قبل می دانستیم داور آن طرف غش کرده یعنی قبل از او قرار بود سمت خودشان غش کند؟
*در همه قشری انسان پاک و ناپاک هست و اگر اراده ای باشد باید تمام ناپاکی ها را از فوتبال پاک کنند. این درست نیست که آبروی آدم ها را ببریم وفقط وقتی به مرحله ای می رسیم که افرادی که در مساله نقش داشتند درگیر ماجرا می شوند آنگاه دچار مصلحت اندیشی شویم.
* در حالی که همه فکرها به سمت داوری دوخته شده اما یکی از بزرگ ترین مشکلات فوتبال الان شرط بندی است که در بین مربیان رخنه کرده و روی داوران و بازیکنان هم تاثیر می گذارد. برخی می گویند فلانی به شرط بندی نیازی ندارد چون ثروتمند است اما برخی از لحاظ روحی و روانی به این کار علاقه دارند.
*اگر جایی اختلاف سلیقه وجود داشته حرفم را رک گفته ام، من اول حرف نمی زنم و بعد بروم شکایت کنم، تمام حرف هایم را می گویم حتی اگر از فوتبال بیرونم کنند و مثل برخی برای منافع خود آسمان ریسمان نمی بافم.

* امروز بازیکنانم گفتند که پنالتی مشکوک بود ولی من به نظر داور احترام می گذارم زیرا از صحنه دور بودم و پرفسور داوری نیستم که دررابطه با داوری اظهار نظر کنم. از داوران انتظار دارم برای مربیانی که کمک می کنند با حواس جمع تر و دید بهتری قضاوت کنند، برای مثال امروز ممکن است یک اشتباه داوری برد ما را با مساوی عوض کرده باشد