ملت ایران: در پی منتشر شدن خبر خودکشی سعید حلافی و مصاحبه های پی در پی و آتشین او بر علیه عبدالله مرغوب و افشین ناظمی از کادر فنی و همچنین امیر عابدینی مدیرعامل داماش، او دلیل خودکشی خود را بدرفتاری عوامل باشگاه داماش باخودش دانست و به نوعی خون خود را گردن آنها انداخت!
اما وی به ناگاه در یک چرخش صد و هشتاد درجه ای دقایقی پیش روی خط برنامه سکو آمد و در حالی که به گفته خودش با اتومبیلی که توسط علی سراوانی مسئول روابط عمومی داماش در اختیارش گذاشته شده بود تا به تهران نزد خانواده اش برود، دلیل مشکلات پیش آمده برای خودش را نه خودکشی که یک مسمومیت غذایی و خوردن تنها ده قرص برای بهبودی اش دانست! وی که سعی می کرد صدای خود را بیمار نشان دهد تا به شنونده القا کند خیلی بیمار است، اعلام کرد که تمام مصاحبه هایی که در بیست و چهار ساعت اخیر انجام داده و از سوی او منتشر شده است در شرایط روحی و روانی مناسبی انجام نداده است و هیچ مشکلی ندارد جز عدم حضور در ترکیب ثابت داماش!
حلافی در ادامه تکذیبیه هایش تنها دلیل پیوستنش به داماش را علاقه به این تیم و هوادارانش دانست و گفت: من پیشنهاد ملوان را که از لحاظ مالی بالاتر از داماش بود رد کردم چونکه معتقد بودم وجود عابدینی موجب موفقیت من خواهد شد. و البته وحود شخص عابدینی برای میل به پیشرفت بزرگترین انگیزه ماندنش در داماش است!
حلافی که سعی می کرد با عوض کردن موضوع از خودکشی به مساله مسمومیت ذهن افکار عمومی را منحرف کند، به شدت درباره موضوع نخوردن مشروبات الکی توسط خودش تاکید می کرد و تنها دلیل بستری شدنش را مسمومیت عنوان کرد!
این برای نخستین بار نیست که یک فوتبالیست با حل شدن مشکلش با مسؤولان تیمش سعی می نماید با بازی با افکار عمومی وانمود نمایدآنچه که به آنها گفته شده کذب محض است و حالا او دارد درست را به آنها می گوید! و البته حلافی آخرین نفر هم نخواهد بود که می پندارد در عصر رسانه های بیشمار تصویری و نوشتاری و دهها شبکه اجتماعی می تواند مردم را آنگونه که خود می خواهد فریب دهد! بزرگترین مشکل امثال حلافی این است که فکر می کند مخاطبانش جیگر هستند و خودشان احتمالا فامیل دور! غافل از اینکه…