ملت ایران: ذوب آهن برای ترمیم دفاع خود قصد دارد رضا نورمحمد مدافع تیم پرسپولیس را جذب کند. مدافعی که از راه آهن و تراکتورسازی هم پیشنهاد دارد اما گویا ذوبی ها جدی تر پیگیر این مدافع هستند و از رویانیان خواسته اندرضایت او را به ذوب آهن بدهد. دیروز هم مسئولان ذوب آهن با نور محمد برای آمدن به اصفهان تماس گرفتند که او عنوان کرد هنوز تصمیمی برای آینده اش نگرفته است و تا نیم فصل منتظر خواهد ماند.

نور محمدی سابقه بازی در ذوب آهن را دارد و چهار فصل است که در پرسپولیس حضور دارد