ملت ایران: مهرداد پولادی این روزها در کانون توجه رسانه هاست. دعوت از این بازیکن که ماه هاست به دلیل مصدومیت در مسابقات باشگاهی غایب بوده، انتقادات زیادی را برای کارلوس کی روش به همراه داشته است.

کی روش قبل از آغاز تمرین روز گذشته تیم ملی، دقایقی با مهرداد پولادی درباره آخرین شرایط این بازیکن صحبت کرد. سرمربی تیم ملی جویای آسیب دیدگی پولادی و روند درمان این بازیکن شد و به خوش و بش با بازیکن خبرساز این روزها پرداخت.