ملت ایران: مصاحبه دیروز محمد رویانیان بعد از به پا شدن اختلاف دایی و مایلی کهن عاقلانه و مدبرانه بود. او در این مصاحبه از علی دایی به عنوان مسوول فنی تیمش خواست تا تمرکز خود را روی تیم پرسپولیس بگذارد و از آنجا که او به عنوان نفر اول کادر فنی پرسپولیس وظیفه سنگینی برعهده دارد بیشتر از این پی این ماجرا را نگیرد.

متعاقب این ماجرا به نظر می رسید علی دایی هم به احترام خواسته یا دستور غیر مستقیم مدیر مربوطه اش داستان دعواهای قم و مصاحبه بعد از بازی را در همان نقطه و زمان اوج گرفتن ماجرا حداقل از جانب خودش تمام کند و منتظر عقب نشینی مایلی کهن و اطرافیانش بماند اما بعد از مصاحبه دوم مایلی کهن و نادر فریاد شیران، دایی دو بار علیه مایلی کهن مصاحبه کرد و امروز هم خبر شکایتش برای بار سوم از مربی سابق خود به گوش رسید!

در این میان اما موضع اولیه رویانیان و تاکید او بر پایان دادن دعوا از سوی دایی به کلی فراموش شد و سرمربی پرسپولیس بدون توجه به خواسته رویانیان ابتدا گفت تا دقیقه آخر ماجرا را تعقیب می کند و پس از آن در گام نخست امروز رسما از مایلی کهن شکایت کرد.

اینکه دایی حرف های رویانیان را حساب نکرده به یک طرف اما سوار شدن مدیرعامل پرسپولیس روی موج انتقاد از مایلی کهن آن هم در حالی که او ظاهرا می خواست در نقش یک واسطه و مصلح غائله را بخواباند جالب است.

علی دایی دیروز در هتل المپیک و در کنار رویانیان براحتی حرف های او را نشنیده گرفت و به باد فراموشی سپرد و با تاکید بر اینکه تا لحظه آخر حرف های مایلی کهن را پیگیری خواهد کرد به نوعی قضیه بی خیال شدن را بی خیال شد اما بدتر آنجا بود که خود رویانیان نیز همان جا پی قضیه را گرفت و ضمن مصاحبه و طعنه علیه مایلی کهن خودش هم یادش رفت از ابتدا در چه نقشی وارد این ماجرا شده بوده!این اتفاق حتی از سوی سعید شیرینی هم کم کم شدت گرفت و کیست که نداند شیرینی بدون مجوز رویانیان علیه مایلی کهن حر فنمی زند.

علی دایی امروز از مایلی کهن شکایت کرد و این یعنی که مصاحبه اولیه رویانیان مبنی بر کنار کشیدن دایی از ادامه ماجراها و تمرکز روی تیم یا یک مانور ظاهری از سوی مدیر عامل پرسپولیس بوده یا اینکه سرمربی سرخ ها حرف مدیرش را حداقل در این موارد چندان به حساب نمی آورد!