ملت ایران: پس از کش و قوس های فراوان علی دایی به وعده اش عمل کرد و علیه مایلی کهن به دادگاه شکایت کرد. البته این بار دایی مایلی کهن را تنها نگذاشته و از یار غار وی, یعنی نادر فریادشیران هم شکایت کرده است.

این برای سومین بار است که کار شاگرد و مربی سابق تیم ملی به دادگاه می کشد. دادگاهی که به گفته ی دایی هر دو بار او پیروز دادگاه بوده و توانسته حکم محکومیت حاجی مایلی را بگیرد. باید دید این بار نتیجه ی دادگاه این دو شخصیت فوتبالی کشورمان چه خواهد شد؟