ملت ایران: کارلوس کی روش از پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران رسانه ها خودداری و اعلام کرد حاضر به انجام مصاحبه نیست.
در حالی که فهرست جدید تیم ملی با انتقادات زیادی مواجه شده، کی روش از پاسخگویی به خبرنگاران زیادی که برای انجام مصاحبه با این مربی به محل کمپ تیم های ملی رفته بودند، خودداری کرد. درخواست خبرنگاران از مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال برای قانع کردن کی روش نیز ثمری نداشت و حسینی به خبرنگاران گفت که سرمربی پرتغالی حاضر به مصاحبه نیست.