ملت ایران:کورش باقری که اول مهر ماه امسال به دلیل عارضه قلبی راهی بیمارستان شده بود پس از چند روز بستری در بیمارستان پیامبران و سپری کردن دوران نقاهت، صبح امروز در آستانه رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان به تمرینات تیم ملی وزنه برداری بازگشت.

هنگام ورود باقری به سالن تمرین ملی پوشان که با استقبال اعضای تیم ملی همراه بود، یک گوسفند به منظور سلامتی وی و ملی پوشان تیم ملی وزنه برداری و همچنین موفقیت آنها در رقابت های قهرمانی جهان قربانی شد.

ملی پوشان قبل از آغاز تمرینات خود با هماهنگی رضازاده و باقری به خاطر رکوردهای خوبی که هفته گذشته در رکوردگیری تیم ملی به ثبت رسانده بودند پاداش دریافت کردند.

نکته جالب اینکه وزنه برداران تیم ملی که حسابی از بازگشت باقری سر ذوق آمده بودند قبل از دست به وزنه شدن از وی رخصت گرفته و سپس تمرینات را آغاز کردند.

تیم ملی وزنه برداری ایران اواخر ماه جاری برای دفاع از عنوان سومی جهان در رقابت های وزنه برداری قهرمانی ۲۰۱۳ جهان در لهستان شرکت می کنند