دعوای علی دایی و محمد مایلی کهن یک بار دیگر بالا گرفته و به نظر می رسد این مرتبه هم پای قوه قضاییه به این پرونده باز خواهد شد.

در ۴۸ ساعت گذشته تا جایی که می توانسته اند علیه هم مصاحبه کرده اند که در این میان شاید خیلی از حرف ها تکراری باشد.

با این حال از لابلای اوجگیری دوباره این مناقشه و آنجا که سرمربی صبای قم سخن می گوید، می توان به یک نتیجه تازه رسید؛ اینکه دو اشتباه تاریخی علی دایی این روزها به چماقی در دست تمام منتقدانش تبدیل شده است.

اشتباه اول و قدیمی تر، به جمله تاریخی دایی در برنامه ۹۰ مربوط می شود؛ جایی که او گفت: «هر کسی لابی قوی تری داشته باشد سرمربی تیم ملی می شود.» و چند روز بعد خودش این پست را به دست آورد!

وقتی امروز سرمربی پرسپولیس در مورد مناسبات سیاسی حاجی مایلی برای گرفتن شغل حرف می زند، طبیعی است که خیلی ها ماجرای حضور خود او در تیم ملی به توصیه رئیس دولت سابق را به رخش بکشند.

اشتباه بعدی شهریار اما، شادی کردن او به شکل غلو شده به خاطر پیروزی بر پرسپولیس با راه آهن در لیگ یازدهم است؛ اتفاقی که علاوه بر برانگیختن خشم هواداران این تیم و ابداع شعار " علی فقط کریمی "، باعثشد دایی تا همین امروز تاوان آن ماجرا را پس بدهد.

این روزها از مایلی کهن تا رهبری فرد هر کس با دایی درمی افتد، خیلی زود داستان شادی های نامتعارف او در استادیوم آزادی را به رخش می کشد؛ رفتاری که اگر زمان به عقب برمی گشت، دایی هرگز تکرارش نمی کرد و این همه ملامت را به جان نمی خرید.