ملت ایران: آندرس اینیستا در بازی با وایادولید نیمکت نشین بود و در اواخر بازی به میدان رفت. به نظر می رسد تاتا مارتینو فصل گذشته بارسا را به خوبی بررسی کرده و اجازه نمی دهد بازیکنان در پایان فصل خسته و فرسوده شوند.