ملت ایران: بازیکنان تیم الاهلی قطر برای بازی مقابل العربی در حالی وارد زمین شدند که پلاکاردی با تصویر فریدون زندی و نوشته ای با مضمون «خانواده الاهلی برایت شفای عاجل آرزو دارد» در دست داشتند. گروهی از هواداران الاهلی نیز با پلاکاردی که عبارت «زندی در قلب ماست» به این بازیکن ایرانی که با عصای زیر بغل به ورزشگاه آمده بود، خوشامد گفته و برایش آرزوی بهبودی کردند.