آرش افشین مهاجم جدید این فصل سپاهان اصفهان پس از اتمام بازی سپاهان با مس کرمان که با نتیجه ی صفر – صفر به پایان رسید به رختکن نرفت و مستقیما ورزشگاه فولادشهر را ترک کرد.
این اقدام در حالی انجام شد که هواداران سپاهان چندین مرتبه با تشویق این بازیکن از کادر هدایت سپاهان خواستند این مهاجم را به زمین بفرستد اما از سه تعویض سپاهان هیچ تعویضی مربوط به این بازیکن نشد و به همین دلیل این مهاجم ورزشگاه فولادشهر را ترک کرد.
به نظر می رسید افشین سومین تعویض کرانچار باشد اما با مصدومیت حاج صفی کرانچار علی کریمی را به زمین آورد.