ملت ایران: مجمع های انتخاباتی هیات های فوتبال استان ها در یکسال اخیر همواره پر تنش بوده است. دلیلش را شاید بتوان در استقلال طلبی فدراسیون و اعمال نظر توسط ادارات ورزش استان ها جست. در مجمع روز قبل بوشهر هم اتفاقات جالبی رخ داد. روسای هیات های شهرستان ها مجمع را تحریم کردند. مدیران ایرانجوان و شاهین معتقد بودند نمایندگان آنها جعلی هستند! قائم مقام ایرانجوان از سمتش استعفا داد و مالک شاهین درب باشگاه را قفل زد و اعلام تعطیلی کامل کرد. مدیر موج گناوه استعفا داد و بازی های رده های پایه به دلیل اعتصاب داوران تعطیل شد. خبر رسید سیستم های کامپیوتری هیات فرمت شده اند و خبرنگاران را به مجمع راه نداده اند.در این عکس نعمتی مالک باشگاه شاهین بوشهر دیده می شود که معتقد بود نباید کسی به نمایندگی از این باشگاه به مجمع می رفت و ماموران حراست اداره کل ورزش هم اجازه ورود نعمتی به مجمع نمی دادند.
اینجا صحنه ای از یک رویداد انتخابات ورزشی است. اگر به درگیری های خیابانی شباهت دارد شما ببخشید! هر چه بود اما عزل دوانی و انتخاب نجفی موفقیت بزرگی برای اداره کل به حساب می آمد. جمشیدی تنها مدیرکلی بوده که توانسته گزینه فدراسیون را حذف و گزینه خود را به ریاست هیات برساند.