ملت ایران: یاوری امروز بعد از تساوی تیمش مقابل ذوب آهن و در شرایطی که به نظر می رسید می توانست برنده این بازی باشد لب به انتقاد از زمین نیمه خاکی حافظیه گشود و البته از زمین دستغیب هم انتقاد کرد تا کسی شک نکند او می خواهد بازی را به آن چمن مصنوعی معروف ببرد.

یاوری با همان لهجه اصفهانی اصیل حرف هایش را اینطور شروع کرد:

این زمین به هیچ عنوان در حد بازی های لیگ برتر فوتبال نیست. زمین ورزشگاه شهید دستغیب شیراز هم در سطح لیگ حرفه ای ایران نیست. در این زمین بازیکنان باید توانی چند برابر زمین استاندارد را صرف کنند و باز هم بازی روان و خوبی را نمی توانند ارایه دهند.

استوک کفش بازیکنان و توپ در بخش های خاکی زمین گیر می کند و مدام لیز خورده و تعادلشان را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن با ۹ دفاع در مواقع حمله تیم فجر دفاع می کرد، گفت: بازیکنان فجر از تمام توصیه ها تنها دوندگی زیاد را انجام دادند. از این پس باید روی تاکتیک های تیمی و فردی بیشتر کار کنیم و با انجام چند بازی دوستانه، تیم را به لحاظ فنی ارتقا دهیم.

یاوری اخراج مجتبی زارع با کارت قرمز مستقیم را صحیح دانست و گفت: فکر می کنم بازی از کنترل داور خارج شده بود.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز در پاسخ به اظهارات بوناچیچ که گفته بود فشار نیمکت فجر باعثشد داور دو کارت به بازیکنانش نشان دهد، گفت: شاید به خاطر همین فشارها بود که داور به بازیکن ما کارت قرمز داد!