ملت ایران: در شبی که همه نگاه ها به درخشش ستاره های بایرن و رئال بود، این کنستانتین میتروگلو، مهاجم المپیاکوس بود که با زدن سه گل به اندرلخت، یک تنه پیروزی تیمش را رقم زد. این درخشش وقتی ارزشمندتر می شود که بدانیم المپیاکوس میهمان حریف بلژیکی بود.