ملت ایران: اعضای تیم فولاد خوزستان قبل از سفر به انزلی، تولد بختیار رحمانی را جشن گرفتند.
کاپیتان فولادی ها که برای بازی با ملوان سه اخطاره شده، طبق شناسنامه فعلی اش متولد مهرماه ۷۰ می باشد و اکنون وارد ۲۳ سالگی شده است. رحمانی البته در برنامه ۹۰ به عادل فردوسی پور گفت که در مهرماه ۶۸ متولد شده و دوسال از سن درج شده در شناسنامه اش بزرگ تر است. عادل هم اصرار داشت که چهره بختیار و حضور چند ساله اش در ترکیب تیم بزرگسالان فولاد نشان می دهد که این بازیکن قبل از سال ۶۸ متولد شده است!
به هر حال کاپیتان فولاد خوزستان شمع های کیک تولد بیست و چند سالگی اش را فوت کرد؛ با این امید که بتواند به درخشش در ترکیب فولاد ادامه دهد.